Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Lasersnijden

Proces

Bij lasersnijden wordt van thermische energie gebruik gemaakt om het te bewerken materiaal te laten smelten of verdampen. De warmte wordt door de laser zelf gegenereerd. Om een geschikte laserstraal te verkrijgen, wordt de laserbundel door middel van een lens gefocust.

Door het toevoegen van een hoogzuiver hulpgas wordt het gesmolten of verdampte materiaal afgevoerd. Dit zorgt voor een mooie snijvoeg en beschermt de focusseerlens tegen opstijgend materiaal of opstijgende dampen. Om een hoge kwaliteit en productiesnelheid te bereiken, is de zuiverheid van het gebruikte gas van het hoogste belang.

Met de scherpe laserstraal kan men een groot aantal metalen en niet-metalen zoals kunststoffen, glas, hout en textiel snijden. Behalve voor het lasersnijden worden lasers in de industrie ook voor andere bewerkingen gebruikt, zoals het graveren en lassen van onderdelen en voor oppervlaktebehandelingen zoals harden.

Benodigdheden

In de industrie zijn er twee types lasers die courant gebruikt worden:

  • De CO2-laser is de meest voorkomende en wordt veel gebruikt bij metaalbewerking.
  • De YAG-laser kan een groot vermogen opwekken en is transporteerbaar over glasvezel.

IJsfabriek Strombeek levert de hoogzuivere hulpgassen die nodig zijn voor de optimalisatie van het lasersnijden met een CO2-laser:

Deze kunnen als afzonderlijke componenten voor een CO2-laser met ingebouwde gasmenger geleverd worden of als gebruiksklare gasmengsels.

Voor het snijden van staal wordt meestal hoogzuivere zuurstof 3.5 (O2) gebruikt en voor roestvrij staal gebruikt men hoogzuivere stikstof 5.0 (N2).

 

Voordelen

  • Het lasersnijden zorgt voor een zeer fijne snede en weinig materiaalverlies.
  • De door de hitte beïnvloede zone is daardoor erg klein.
  • Met het lasersnijden kunnen zonder problemen complexe contouren gesneden worden.
  • Lasersnijden is ook toepasbaar op ronde en vierkante buizen.
  • Omdat titanium een zeer lage ontbrandingstemperatuur en een grote gevoeligheid voor oxidatie heeft, kan dit materiaal heel goed met een laser worden gesneden.
  • Met een CO2-laser kan glas worden gesneden. Deze mogelijkheid wordt gebruikt bij het snijden van kwartsbuisjes voor lampen. Een andere toepassing is het volledig automatisch uitsnijden van autospiegels.

Leveringsvormen