Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Zuurstof

Zuurstof is een kleur- en reukloos gas. Het gas is zeer reactief en verbindt zich met vele andere elementen onder de vorm van oxides. Zuurstof is aanwezig in lucht met 20,9 vol. %. 

Zuurstof wordt op grote schaal toegepast in de staal- en metaalverwerkende nijverheid. Evengoed is het een onmisbaar element in scheikundige processen. Met een gegarandeerde zuiverheidsgraad van minstens 99,5 % wordt het overal gebruikt daar waar een gasvlam voor autogeen lassen of snijden nodig is. Zuurstof speelt een oxiderende rol bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater en in de vorm van ozon (O3) wordt het aangewend bij de sanering van verontreinigde bodems. De meeste verbrandingsprocessen (chemische sector) verlopen met behulp van zuurstof.

Fysisch chemische constanten

Symbool O2
Gemiddeld moleculair (kg/mol) 31,99
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,429
Relatieve dichtheid gas (lucht = 1) 1,11
Kookpunt 1 bar - 183 °C (90,2 K)
Smeltpunt 1 bar - 218 °C (55 K)
Kritisch punt t = - 119 °C (154.8 K), p = 50,43 bar
Zelfontbrandingstemperatuur niet brandbaar

1 liter vloeibare zuurstof geeft 854 liter gas vrij bij 15 °C en 1 bar.


Toepassingsgebieden

Als deel van het mengsel

Meer info

Voor een hoger rendement

Meer info

In Nitrox, Heliox of Trimix

Meer info


Leveringsvormen

Gasvorm - Cilinders

Inhoud Diameter Hoogte Gewicht Hoeveelheid gas
150 bar 200 bar
50 l 23 cm 1,70 m +/- 75 kg 7,8 m3 10,5 m3
45 l 23 cm 1,55 m +/- 65 kg 7,0 m3 9,5 m3
27 l 20 cm 1,00 m +/- 45 kg 4,3 m3 5,7 m3
13 l 14 cm 1,10 m +/- 35 kg 2,0 m3 2,1 m3
10 l 14 cm 1,00 m +/- 30 kg 1,6 m3 2,1 m3
5 l 14 cm 0,50 m +/- 10 kg - 1,0 m3
1 l 8 cm 0,35 m +/- 3 kg - -

Meer informatie over onze cilinders

Gasvorm - Flessenbundels

Inhoud Lengte Breedte Hoogte Totaal Gewicht Bar Vol.
12 flessen (45l) 1050 800 1840 +/- 1000 kg 150 80 m3
12 flessen (45l) 1050 800 1840 +/- 1000 kg 200 108 m3
12 flessen (50l) 1050 800 1990 +/- 1200 kg 200 120 m3

Meer informatie over onze flessenbundels

Vloeibare vorm (diepgekoeld)

  • In vacuüm geïsoleerde tanks : documentatie op aanvraag
  • In Dewars
  • In laadketels

Voedingsgas

  • conform EU231/2012
  • conform HACCP-systeem
  • E-nummer: E948
  • kwaliteit: 2.5 foodgrade

Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

  • Medisch gas: het cilindrisch gedeelte en ogief geschilderd in wit RAL 9010.
  • Industrieel gas: het cilindrisch gedeelte geschilderd in donkergrijs RAL 7031, het ogief geschilderd in wit RAL 9010.

Kraanaansluiting: G 5/8” - rechts / inwendig (NBN226/DIN477)

Materiaal kraan: messing

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H - en P-zinnen volgens CLP

Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving de design onder hun hoede nemen.

Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal. Voor elke toepassing kan het geschikte materiaal geleverd worden zoals: ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers...


Specificatie van de kwaliteit

Cilinders (gas)

Benaming O2 vol. % H2O vol. ppm CnHm vol. ppm N2 vol. ppm Ar vol. % CO2 vol. ppm CO vol. ppm
2.5 * ≥ 99,5 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 100 ≤ 0,4 - -
3.5 ≥ 99,95 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 50 ≤ 0,05 - -
Med. O2 ≥ 99,5 ≤ 67 - - - ≤ 300 ≤ 5

Med. = medisch gas 

* food grade

Bulk (vloeistof, diepgekoeld)

Benaming O2 vol. % H2O vol. ppm CnHm vol. ppm N2 vol. ppm Ar vol. % CO2 vol. ppm CO vol. ppm
2.5 ≥ 99,5 Specificatieblad op aanvraag
Med. O2 ≥ 99,5

Het transport en de opslag gebeurt in vacuümgeïsoleerde houders.


Veiligheidsinformatie

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr: 097A (gas) en B (vloeibaar, diepgekoeld)

Neem contact op voor meer informatie of bestellingen

Meer info