Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Helium

Helium is een uiterst licht en onbrandbaar gas, wat het uitstekend geschikt maakt voor het vullen van ballonnen en luchtschepen. Voor die toepassing vervangt helium sinds jaren het eveneens zeer lichte maar uiterst brandbare waterstof.

Verder wordt helium gebruikt in laboratoria als draaggas voor chromatografie, bij lasersnijden als hulpgas, bij TIG-lassen als beschermgas en bij lekdetectie. 

Fysisch chemische constanten

Symbool He
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) 4
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 0,178
Smeltpunt -272 °C
Kookpunt 1 bar -269 °C
Kritische temperatuur  -268 °C
Brandbaarheidsgebied Niet brandbaar
Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) 0,138
Oplosbaarheid in water 1,5 mg/l


Toepassingsgebieden van helium

Als draaggas voor chromatografie

Meer info

Hulpgas voor optimalisatie van lasersnijden

Meer info

Als beschermgas voor een hogere boogspanning

Meer info

Lichter dan lucht dus doet de ballon de hoogte in gaan

Meer info

 


Heliumflessen

Inhoud Diameter Hoogte Totaalgewicht Hoeveelheid gas (150 bar) Hoeveelheid gas (200 bar)
50 l 22,9 cm 1,7 m ± 67 kg 6,9 m3 9,1 m3
45 l 22,9 cm 1,55 m ± 65 kg 6,2 m3 8,2 m3
27 l 20,4 cm 1,23 m ± 45 kg 3,7 m3 4,9 m3
13 l 14,0 cm 1,20 m ± 23 kg 1,8 m3 2,5 m3
10 l 14,0 cm 1,00 m ± 13 kg 1,4 m3 1,8 m3

Meer informatie over onze gasflessen


Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

  • het ogief is geschilderd in bruin RAL 8008
  • het cilindrisch gedeelte is geschilderd in grijs RAL 7031

Kraanaansluiting standaard: W21,8x1/14'' - rechts/uitwendig

Materiaal kraan: messing

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H- en P-zinnen volgens CLP

 


Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen.

Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal. U kan bij IJsfabriek Strombeek dus helium kopen, maar ook voor elke toepassing met helium het geschikte materiaal verkrijgen zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...


Specificatie van de kwaliteit

Benaming He H2O vol. ppm O2 vol. ppm N2 vol. ppm CnHm vol. ppm CO + CO2 vol. ppm
Ballongas +/- 96% Niet gespecifieerd
4.6 ≥ 99,996  ≤ 3 ≤ 3 ≤ 10 ≤ 1 -
5.0 ≥ 99,999 ≤ 2  ≤ 1 ≤ 5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
6.0 ≥ 99,9999 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1


Veiligheidsinformatie

U kan hier het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr. 061A (gas) raadplegen en downloaden.