Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide (ook wel CO2, kooldioxide, koolzuur of koolzuurgas genoemd) is een kleur- en reukloos, tot vloeistof verdicht gas. Het is inert, onbrandbaar, zuurstofverdringend en zwaarder dan lucht.

Koolzuurgas wordt op verschillende manieren gebruikt in de voedingsindustrie: als bruismiddel in frisdranken of bier, in de serreteelt en bij het verpakken van eetwaren. Een andere niet onbelangrijke toepassing van koolstofdioxide is de aanwending ervan bij brandbestrijding (brandblusapparaten). Het belet tevens de ontwikkeling van bacteriën en wordt dan ook gebruikt bij de regeling van het pH-gehalte van afvalwater en water in zwembaden.

Fysisch chemische constanten

Symbool CO2
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) 44,01
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,977
Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 1,53
Sublimatiepunt - 78,5 °C (194,7 K)
Kritische temperatuur t = 31 °C (304,2 K), p = 73,8 bar
Dampdruk (bar bij 20 °C) 57
Zelfontbrandingstemperatuur niet brandbaar

1 liter vloeibare CO2 geeft 500 liter gas vrij bij 15°C en 1 bar.


Toepassingsgebieden van koolstofdioxide

Ingezet bij stroompanne of onderhoudswerken aan vriesinstallaties

Meer info

Koolstofdioxide voor chromatografie bij negatieve temperaturen

Meer info

De CO2-laser is de meest voorkomende en wordt veel gebruikt bij metaalbewerking

Meer info

MAG-lassen van ongelegeerde en laag-gelegeerde staalsoorten

Meer info

Koolstofdioxide is nodig om de pH-waarde op peil te houden

Meer info

Voor een gezonde en mooie plantengroei

Meer info

Vloeibare CO2 zorgt voor voldoende druk

Meer info

Bij opruim na de uitbraak van een epidemie

Meer info

Neutralisatie van basische afvalwaters door middel van kooldioxide

Meer info

Koolzuurgas om de concentratie zuurstof te verlagen binnen een installatie

Meer info

Koeling tijdens o.a. een stroompanne bij milieutechnieken

Meer info

Kooldioxide bij ongediertebestrijding in grote oppervlaktes of silo’s

Meer info

Koolstofdioxide in vaste of vloeibare vorm voor snelle afsluiting van de toevoer van zuurstof

Meer info

Koolzuurgas zorgt voor de doorstroom van het bier naar de tapkraan en is essentieel voor de schuimkraag

Meer info

Vloeibare CO2 als koelmiddel, gebruikt om de temperatuur laag genoeg te houden

Meer info

Als dier- en gebruikersvriendelijk alternatief om slachtvarkens elektrisch te verdoven

Meer info

Zowel bij filtratie, saturatie, bottelen en overpompen als bij de zuivering van het waswater wordt kooldioxide gebruikt

Meer info

Bij heelkundige ingrepen om de buikholte te vergroten en zo efficiënter bepaalde organen te bereiken

Meer info


Leveringsvormen

IJsfabriek Strombeek levert koolstofdioxide in gasvorm in cilinders en flessenbundels. Voor grotere hoeveelheden gebruiken we vloeibare CO2, diepgekoeld. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende opslagmogelijkheden. 

Flessen (cilinders)

Inhoud Diameter Hoogte Totaalgewicht Kg CO2
50 l * 22,9 cm +/- 1,7 m +/- 100 kg 37,5
45 l * 22,9 cm +/- 1,55 m +/- 90 kg 33
27 l * 20,4 cm +/- 1,25 m +/- 60 kg 20
13 l *  14,0 cm +/- 1,20 m +/- 30 kg 10
13 l* 20,4 cm +/- 0,70 m +/- 30 kg 10
7 l 13,0 cm +/- 0,70 m +/- 15 kg 5
5 l 13,0 cm +/- 0,55 m +/- 12 kg 3,5
2 l 10,5 cm +/- 0,45 m +/- 6 kg 1,5

* ook beschikbaar met stijgbuis voor vloeistofafname (gekenmerkt door een rode lijn op het cilindrisch gedeelte en de letter P op het ogief).

Meer informatie over onze gasflessen

Flessenbundels (kaders)

Inhoud Lengte Breedte Hoogte Totaalgewicht CO2
12 flesssen (50 l) 1050 800 1990 +/- 1450 kg 450 kg
12 flessen (45 l) 1050 800 1840 +/- 1350 kg 396 kg

Meer informatie over onze flessenbundels

Vloeibare CO2, diepgekoeld

 • in vacuüm geïsoleerde tanks/houders : documentatie op aanvraag (15 bar / -25 °C)
 • in laadketels (645 l)
 • in tankwagens/tankcontainers
 • in hogedruk sferen : 2300 kg
 • in dewars

Koolzuurgas voor de voedingsindustrie

 • conform EU231/2012
 • conform HACCP-systeem
 • E-nummer: E290
 • foodgrade: zuiverheid 4.5.

Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

 • het cilindrisch gedeelte is geschilderd in donkergrijs RAL 7031
 • het ogief is geschilderd in lichtgrijs RAL 7037

Kraanaansluiting standaard: W21,8 x 1/14”- rechts /uitwendig (NBN226/DIN477)

Materiaal kraan: messing – restdrukafsluiter

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H - en P-zinnen volgens CLP

 


Specificatie van de kwaliteit

Flessen (gas)

Benaming CO2 vol % H2O vol. ppm O2+N2 vol. ppm O2 vol. ppm N2 vol. ppm CnHm CO vol. ppm Tot. S vol. ppm
3.0 ≥ 99,9 ≤ 10 ≤ 300 - - ≤ 10 ≤ 1 -
4.5* ≥ 99,995 ≤ 5 - ≤ 5 ≤ 20 ≤ 10 - -
Med. CO2 min. 99,5 ≤ 67 - - - - ≤ 5 ≤ 1

Aanduiding volgens EN ISO14175: C.1

* cilinders met stickeraanduiding 4.5 (food grade)

Vloeibare CO2 in bulk, diepgekoeld

Benaming CO2 vol % H2O vol. ppm O2 + N2 vol. ppm O2 vol. ppm N2 vol. ppm CnHm vol. ppm CO vol. ppm Tot. S vol. ppm
3.0 ≥ 99,9 zie specificatieblad (op aanvraag)

Aanduiding volgens EN ISO14175: C.1

Transport en opslag in vacuümgeïsoleerde houders, thermos


Veiligheidsinformatie

U kan hier de veiligheidsinformatiebladen (SDS) over koolstofdioxide nr. 018A (tot vloeistof verdicht gas) en B (vloeibaar, diepgekoeld) raadplegen en downloaden.


Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen. Het is dus belangrijk om het specifiek geschikte materiaal voor koolstofdioxide te gebruiken.

Bij IJsfabriek Strombeek kan u dus een CO2 fles afhalen en voor elke toepassing het geschikte materiaal verkrijgen zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...