Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide (ook wel koolzuur, koolzuurgas of CO2 genoemd) is een kleur- en reukloos, tot vloeistof verdicht gas. Koolstofdioxide is inert, onbrandbaar en zuurstofverdringend. Het is zwaarder dan lucht.

De meest gekende toepassing van koolzuurgas is als bruismiddel in frisdranken en bier. Het wordt ook frequent aangewend in de serreteelt en de slachthuizen. Bij het verpakken van eetwaren wordt eveneens koolzuur gebruikt, al dan niet gemengd met stikstof. Een niet onbelangrijke toepassing van koolzuurgas is de aanwending ervan bij brandbestrijding (brandblusapparaten). Koolzuur belet tevens de ontwikkeling van bacteriën en wordt gebruikt bij de regeling van de pH van afvalwater en zwembaden.

Fysisch chemische constanten

Symbool CO2
Gemiddeld moleculair gewicht (kg/mol) 44,01
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,977
Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 1,53
Sublimatiepunt - 78,5 °C (194,7 K)
Kritische temperatuur t = 31 °C (304,2 K), p = 73,8 bar
Dampdruk (bar bij 20 °C) 57
Zelfontbrandingstemperatuur niet brandbaar

1 liter vloeibare CO2 geeft 500 liter gas vrij bij 15 °C en 1 bar.


Toepassingsgebieden van koolstofdioxide (CO2)

Ingezet bij stroompanne of onderhoudswerken aan vriesinstallaties

Meer info

CO2 (cilinders met stijgbuis) voor chromatografie bij negatieve temperaturen

Meer info

De CO2-laser is de meest voorkomende en wordt veel gebruikt bij metaalbewerking

Meer info

MAG-lassen van ongelegeerde en laag-gelegeerde staalsoorten

Meer info

Koolzuur is nodig om de pH-waarde op peil te houden

Meer info

CO2 voor een gezonde en mooie plantengroei

Meer info

Vloeibaar koolzuur zorgt voor druk

Meer info

Bij opruim na de uitbraak van een epidemie

Meer info

Neutralisatie van basische afvalwaters door middel van CO2

Meer info

CO2 om de concentratie zuurstof te verlagen binnen een installatie

Meer info

Koeling tijdens oa een stroompanne bij milieutechnieken

Meer info

Koolzuur bij ongediertebestrijding in grote oppervlaktes of silo’s

Meer info

Koolstofdioxide in vaste of vloeibare vorm voor snelle afsluiting van de toevoer van zuurstof

Meer info

CO2 zorgt voor de doorstroom van het bier naar de tapkraan en is essentieel voor de schuimkraag

Meer info

Vloeibare CO2 als koelmiddel, gebruikt om de temperatuur laag genoeg te houden

Meer info

Als dier- en gebruikersvriendelijk alternatief om slachtvarkens elektrisch te verdoven

Meer info

Zowel bij filtratie, saturatie, bottelen en overpompen als bij de zuivering van het waswater wordt CO2 gebruikt

Meer info

CO2 bij heelkundige ingrepen om de buikholte te vergroten en zo efficiënter bepaalde organen te bereiken

Meer info


Leveringsvormen van koolstofdioxide (CO2)

IJsfabriek Strombeek levert koolstofdioxide in gasvorm in cilinders en flessenbundels. Voor grotere hoeveelheden gebruiken we de vloeibare, diepgekoelde vorm van koolzuur. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende opslagmogelijkheden. 

Koolzuurgas in flessen (cilinders)

Inhoud Diameter Hoogte Leeggewicht Kg CO2
50 l * 22,9 cm +/- 1,7 m +/- 100 kg 37,5
45 l * 22,9 cm +/- 1,55 m +/- 90 kg 33
27 l * 20,4 cm +/- 1,25 m +/- 60 kg 20
13 l *  14,0 cm +/- 1,20 m +/- 30 kg 10
13 l* 20,4 cm +/- 0,70 m +/- 30 kg 10
7 l 13,0 cm +/- 0,70 m +/- 15 kg 5
5 l 13,0 cm +/- 0,55 m +/- 12 kg 3,5
2 l 10,5 cm +/- 0,45 m +/- 6 kg 1,5

* ook beschikbaar met stijgbuis voor vloeistofafname (gekenmerkt door een rode lijn op het cilindrisch gedeelte en de letter P op het ogief).

Meer informatie over onze gasflessen

Koolzuurgas in flessenbundels (kaders)

Inhoud Lengte Breedte Hoogte Totaal Gewicht CO2
12 flesssen (50 l) 1050 800 1990 +/- 1450 kg 450 kg
12 flessen (45 l) 1050 800 1840 +/- 1350 kg 396 kg

Meer informatie over onze flessenbundels

Koolzuur in vloeibare, diepgekoelde vorm

 • in vacuüm geïsoleerde tanks/houders : documentatie op aanvraag (15 bar / -25 °C)
 • in laadketels (645 l)
 • in tankwagens/tankcontainers
 • in hogedruk sferen : 2300 kg
 • in dewars

Koolzuur als voedingsgas

 • conform EU231/2012
 • conform HACCP-systeem
 • E-nummer: E290
 • foodgrade: zuiverheid 4.5.

Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

 • het cilindrisch gedeelte is geschilderd in donkergrijs RAL 7031
 • het ogief is geschilderd in lichtgrijs RAL 7037

Kraanaansluiting standaard: W21,8 x 1/14”- rechts /uitwendig (NBN226/DIN477)

Materiaal kraan: messing – restdrukafsluiter

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H - en P-zinnen volgens CLP

 


Specificatie van de kwaliteit

Cilinders (gas)

Benaming CO2 vol % H2O vol. ppm O2+N2 vol. ppm O2 vol. ppm N2 vol. ppm CnHm CO vol. ppm Tot. S vol. ppm
3.0 ≥ 99,9 ≤ 10 ≤ 300 - - ≤ 10 ≤ 1 -
4.5* ≥ 99,995 ≤ 5 - ≤ 5 ≤ 20 ≤ 10 - -
Med. CO2 min. 99,5 ≤ 67 - - - - ≤ 5 ≤ 1

Aanduiding volgens EN ISO14175: C.1

* cilinders met stickeraanduiding 4.5 (food grade)

Bulk (vloeistof, diepgekoeld)

Benaming CO2 vol % H2O vol. ppm O2 + N2 vol. ppm O2 vol. ppm N2 vol. ppm CnHm vol. ppm CO vol. ppm Tot. S vol. ppm
3.0 ≥ 99,9 zie specificatieblad (op aanvraag)

Aanduiding volgens EN ISO14175: C.1

Transport en opslag in vacuümgeïsoleerde houders, thermos


Veiligheidsinformatie

U kan hier de veiligheidsinformatiebladen (SDS) nr. 018A (tot vloeistof verdicht gas) en B (vloeibaar, diepgekoeld) raadplegen en downloaden.


Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen. Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal.

Bij IJsfabriek Strombeek kan u dus koolstofdioxide kopen, maar ook voor elke toepassing het geschikte materiaal verkrijgen zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...

Neem contact op voor meer informatie of bestellingen

Meer info