Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Documenten en tools

Veiligheidsfiches

Overal waar er met gas wordt gewerkt of waar er gasflessen staan, is men wettelijk verplicht "veiligheidsfiches" van het betreffende gas te hebben! Inhoud van zo'n veiligheidsfiche: identificatie van het gas, de risico's, eerste hulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, informatie m.b.t. vervoer, symbolen en etikettering, en dergelijke meer.

Meer info