Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Lachgas

Lachgas, ook bekend als distikstofoxide of N2O, wordt in de medische wereld gebruikt voor zowel narcose als pijnstilling.

Toepassingsgebied

Lachgas kent dus verschillende toepassingsgebieden in de medische wereld:

  • in de anesthesie: om patiënten onder narcose te brengen voor een operatie
  • in verloskamers, op de spoedafdeling en in de ambulance: voor pijnstilling
  • in de palliatieve zorg: voor sedatie (het verlagen van de staat van bewustzijn)
  • bij de tandarts: voor pijnstilling en het verminderen van angst

De MAC-waarde van lachgas bedraagt 101%. De MAC-waarde is de Minimale Alveolaire Concentratie waarbij 50% van de proefpersonen niet meer reageert op een gestandaardiseerde chirurgische prikkel. Een MAC-waarde van méér dan 100 % betekent dat lachgas alleen, toegediend bij atmosferische druk, geen volwaardige anesthesie veroorzaakt.

Lachgas moet daarom bij verhoogde druk worden toegediend of in combinatie met zuurstof of andere gasvormige anesthetica (zoals halothaan of sevofluraan).

‘Medische distikstofoxide’ is een geregistreerd geneesmiddel bij IJsfabriek Strombeek. De fabricage ervan gebeurt dus onder GMP (Good Manufacturing Practices), onder toezicht van een gekwalificeerde persoon (industrieapotheker). Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten controleert of de productie door IJsfabriek Strombeek inderdaad verloopt volgens GMP.

Benodigdheden

IJsfabriek Strombeek is een referentie op het gebied van lachgas (N2O). Wij produceren het als enige bedrijf in België zelf. Hierdoor zijn wij het best geplaatst om u te begeleiden bij het gebruik ervan.

Voor grotere hoeveelheden medisch N2O voorzien wij in stationaire voorraadtanks, die we wanneer nodig komen bijvullen per tankwagen.

Voor kleiner gebruik kunnen we ook cilinders en kaders leveren.

 

Voordelen

  • IJsfabriek Strombeek produceert als enige in België zelf lachgas.
  • Omdat het medische lachgas van IJsfabriek Strombeek een geregistreerd geneesmiddel is, wordt de hoogste kwaliteit en de hoogste graad van veiligheid voor gebruikers en patiënten gewaarborgd.
  • N2O is bij juist gebruik een zeer veilig medisch gas.
  • Nieuwe anesthetica werken sneller in combinatie met lachgas omdat het erg snel door de patiënt wordt opgenomen.
  • Tijdens de anesthesie blijft de ademhaling van de patiënt beter op peil door toevoeging van lachgas.

Leveringsvormen

Houd er rekening mee dat het gebruik van stikstofgas (ofwel lachgas) onderworpen is aan strikte regels!