Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Opslagtanks

Bij veel gebruikers is een ononderbroken gastoevoer naar het proces van cruciaal belang. Afhankelijk van het verbruik kan IJsfabriek Strombeek een installatie aanbieden waarbij een opslagtank (gastank) wordt geplaatst die vloeibaar gemaakt gas bevat. Door de zeer sterke isolatie-eigenschappen van de gastanks kan het vloeibare gas voor langere periode worden opgeslagen in de tank.

Voor de gassen zuurstof, stikstof en argon wordt steeds gebruik gemaakt van cryogene, vacuüm-geïsoleerde opslagtanks. Deze gastanks hebben zeer goede eigenschappen om de koude vloeistof vloeibaar te houden door het zeer krachtige vacuüm tussen de dubbelwandige tank. In de meeste gevallen wordt ook vloeibare CO2 en vloeibaar lachgas in een dergelijke gastank opgeslagen, maar men kan CO2 ook opslaan in een sfeer of in conventioneel geïsoleerde opslagtanks. 

IJsfabriek Strombeek kan de opslagtanks aanleveren in diverse formaten. De meest gebruikte inhouden zijn:

  • 3000 liter
  • 5000 liter
  • 6000 liter
  • 10000 liter
  • 20000 liter
  • 50000 liter

De gastank wordt in de meeste gevallen gecombineerd met een atmosferische of elektrische verdamper om de vloeistof om te zetten naar gasvormig product. In sommige gevallen, zoals bij koeling, zal de vloeibare stikstof of vloeibare CO2 rechtstreeks worden geïnjecteerd in het proces van de gebruiker. In deze gevallen worden geen verdampers geplaatst.

Alle opslagtanks zijn voorzien van de nodige veiligheidsvoorschriften en worden op de door de wet voorgeschreven tijdstippen geïnspecteerd en gekeurd door een beëdigd keuringsorganisme. Aangezien dit samen met een grote initiële investeringskost gepaard gaat, wordt voor de installatie gewerkt met een maandelijkse huurformule.

Een tankinstallatie is in de meeste gevallen gebonden aan een milieuvergunning. Onze milieu- en veiligheidscoördinator kan u steeds adviseren in deze materie.

Informatieaanvraag

Uw vraag wordt meteen doorgestuurd naar onze servicedesk!