Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Medische sector

Binnen de medische sector worden verschillende medische gassen aangewend, zowel in privépraktijken als in ziekenhuizen. Dit kunnen zowel zuivere gassen als hun mengvormen zijn.

IJsfabriek Strombeek levert verschillende medische gassen die geregistreerd zijn als geneesmiddel:

  • Gasvormige medische zuurstof IJsfabriek Strombeek n.v. (in cilinders of kaders)
  • Vloeibare medische zuurstof IJsfabriek Strombeek n.v. (in stationaire tanks)
  • Medisch distikstofoxide (lachgas) IJsfabriek Strombeek n.v. (in cilinders, kaders of stationaire tanks)
  • Gasmengsels (in cilinders): dit zijn magistrale bereidingen waarvan de bereiding door de ziekenhuisapotheker uitbesteed wordt aan IJsfabriek Strombeek omdat we registraties hebben voor medische gassen. We leveren o.a. longfunctietestmengsels (gedeclareerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), medische lucht bestemd voor ademhaling (ook geleverd in kaders) en CO2 5% of 10% in zuurstof (carbogeen).

Naast deze geneesmiddelen, leveren wij ook volgende medische hulpmiddelen met CE-label: medisch koolzuurgas en medische stikstof.

Vloeibare medische zuurstof

Toegepast in de materniteitsafdeling, operatiekwartier...

Meer info
Gasvormige zuurstof bij thuiszorg

Toediening extra zuurstof als het lichaam niet genoeg zuurstof kan opnemen

Meer info
Lachgas

Medisch distikstofoxide wordt in de medische wereld voor anesthesie, pijnstilling en sedatie gebruikt

Meer info
CO₂  bij laparoscopie

CO₂ bij heelkundige ingrepen om de buikholte te vergroten en zo bijvoorbeeld efficiënter bepaalde organen te bereiken

Meer info
Cryotherapie

Cryotherapie behandelt lichamelijke klachten door afkoeling van weefsels of van het hele lichaam

Meer info
Kwaliteitscontrole

De kwaliteitscontrole van medische gassen in het ziekenhuis door onze specialisten

Meer info