Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

CO₂-injectie in voedingsprocessen

Tijdens sommige productieprocessen in de voedingsindustrie komt warmte vrij die niet wenselijk is voor de kwaliteit van de voeding. Om de temperatuur laag genoeg te kunnen houden, wordt vloeibare CO2 als koelmiddel gebruikt.

Toepassingsgebied

Bij het kneden van deeg in industriële bakkerijen komt tijdens het kneden warmte vrij. Wanneer de temperatuur in het deeg te hoog oploopt bestaat het risico dat de gist te vroeg begint te werken tijdens het kneden, in plaats van in de rijskamer. Een injectie van vloeibare koolstofdioxide (CO2) boven de kneder zal zorgen dat een fijne sneeuw van CO2 in het deeg terechtkomt en zo het deeg kan afkoelen tot de gewenste temperatuur.

Bij het versnijden van vlees tot gehakt in een vleescutter komt ook ongewenste warmte vrij die ontstaat door de mechanische beweging van de messen. Deze warmte zal er toe leiden dat het vlees lokaal zal garen, wat uiteraard niet de bedoeling is. Naast lokaal garen leidt de verhoogde temperatuur tot bacteriegroei, wat een negatieve invloed heeft op de bewaartijd. Om dit alles te vermijden kan men gebruik maken van vloeibare CO2 als koelmiddel. Bij deze toepassing kan men ook stikstof (N2) injecteren.

Benodigdheden

De toepassingen waarbij vloeibare CO2 wordt gebruikt voor koelingsdoeleinden in de voedingsindustrie berusten steeds op de fysische kenmerken ervan, waarbij tijdens de ontspanning van vloeibare CO2 een vaste en een gasvormige aggregatietoestand ontstaat. Het vaste deel, ook wel CO2-sneeuw genoemd, heeft een temperatuur van -79°C en zorgt voor de koeling. Het gasvormige deel heeft doorgaans een temperatuur tussen -50°C en -60°C en wordt via een afzuigleiding uit de ruimte geleid.

Een typische opstelling zal bestaan uit volgende onderdelen:

  • cryogene opslagtank met een inhoud die afgestemd is op het voorspelde verbruik, optioneel voorzien van een telemetrie om de inhoud en druk van de tank op te volgen, alsook de leveringen automatisch te initiëren;
  • vacuüm geïsoleerde leiding om de vloeibare CO2 met zo weinig mogelijk temperatuurverlies tot bij de verbruiker te krijgen;
  • injectietoestel waarmee de CO2 kan worden gedoseerd, al dan niet geïntegreerd in de automatisatiesystemen die voor handen zijn;
  • afzuiging om de gassen af te voeren naar de buitenlucht;
  • CO2-detectie om de ruimte te controleren op te hoge concentraties.

 

Leveringsmogelijkheden

Voor deze toepassing kan IJsfabriek Strombeek tijdens een proefproject voorzien in minibulk containers zodat wij u kunnen bijstaan om de juiste keuze te maken en zo ook de invloed op het proces kunnen evalueren. Eens deze fase is doorgevoerd wordt steeds met een opslagtank en bulkleveringen gewerkt.