Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Serreteelt

Zowel zuivere CO2 als ethyleen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de serreteelt. Zuivere CO2 wordt gebruikt voor het optimaliseren van de teelten en ethyleen voor een snellere rijping van groenten of fruit.

Toepassingsgebied

Zuivere CO2 als ‘meststof’

Het groeiproces van planten is gebaseerd op het principe van de fotosynthese: koolzuur (CO2) en water (H2O) worden door de plant geabsorbeerd en onder invloed van licht omgezet tot suikers, zetmeel en cellulose die nodig zijn voor de groei van de plant.

In de lucht vinden we normaal ± 330 ppm (één miljoenste deel per gram) CO2. De fotosynthese stopt bij een peil van ± 150 ppm CO2. Wanneer het gehalte natuurlijke CO2 in de serre onder dit niveau daalt, moet dit gecompenseerd worden door zuivere CO2 toe te voegen.

Toediening van zuivere CO2 zorgt bij de meeste planten voor een veel snellere groei. Dit wordt reeds toegepast op vele groenten- en bloemensoorten: tomaten, selder, pepers, salade, komkommer, aardbeien, orchideeën, chrysanten, fresia, gerbera, rozen, leeuwenbekken, lycianthus, groenplanten, anjers, geraniums, fuchsia e.d.

Ethyleen voor een snellere rijping van groenten of fruit

Ethyleen is een gekend plantenhormoon en speelt een belangrijke rol bij het rijpen van groenten of fruit. Tijdens de rijping wordt in de vrucht zelf ethyleen gevormd. De vrucht in contact brengen met meer ethyleen zorgt voor een snellere rijping.

Deze techniek wordt reeds jaren toegepast voor het rijpen van bananen en mango’s. Recent wordt ethyleen ook gebruikt voor het laten rijpen van de laatste trossen tomaten op het einde van het teeltseizoen.

Benodigdheden

Optimalisatie van teelten met zuivere CO2

Recuperatie-CO2, het restgas van de verbranding van fuel of aardgas voor de verwarming van de serre, of CO2 opgewekt door CO2-branders hebben beide dezelfde nadelen: kostelijke energieverspilling, hoge concentratie van SO2 en NOx in de lucht en een te hoog vochtgehalte in de serre.

Zuivere CO2 bevat geen CO, NOx of SO2 en is in de gebruikte hoeveelheden (350 tot 2000 ppm) dus niet schadelijk voor mens of plant. Zuiver koolzuur is makkelijk te behandelen, vereist weinig dure apparatuur en de dosering ervan kan volledig geautomatiseerd worden. Het laat zich gebruiken buiten de stookperiode (geen onnodige en dure energieverspilling) en is totaal onbrandbaar, waardoor het ook kan ingezet worden als brandbestrijdingsmiddel.

Opslag van zuivere CO2

Bij de keuze van de CO2-verdeling in de serre speelt de te behandelen oppervlakte een bepalende rol. Voor kleine oppervlakten (tot 5000 m2) kan het volstaan om met CO2-containers te werken. Dit zijn gebundelde flessen met een capaciteit van 240 à 500 kg/container.

Voor grotere oppervlakten (5000 m2 en meer) staan 2 opslagsystemen ter beschikking. Ofwel hogedruksferen (werkdruk 65 bar, inhoud 2300 kg), ofwel lagedruktanks (20 bar werkdruk, inhoud volgens behoefte van de klant). Naast de hogedruksferen, levert IJsfabriek Strombeek 2 soorten lagedruktanks: vacuüm geïsoleerd (zonder vriesgroep) of polyurethaan geïsoleerd (met vriesgroep). Bij elke tank wordt een verdamper op maat geleverd.

Proces

Het gas uit de opslagtank wordt ontspannen tot 1,5 à 2,5 bar en wordt dan via een magneetklep in de serre geïnjecteerd. De magneetklep kan manueel of via een tijdklok geschakeld worden, ofwel direct gekoppeld worden aan de serrecomputer zodat de CO2-dosering volledig automatisch gebeurt.

Het eigenlijke CO2-verdeelnet bestaat meestal uit een polyethyleenbuis of PVC-leidingen met op regelmatige afstanden regelventielen van ¼ “ (debietregelaars).

Dosering

De hoeveelheid zuivere CO2 die gedoseerd wordt is afhankelijk van teelt, temperatuur, licht en vochtigheid. In de herfst- en wintermaanden kan het CO2-peil gestabiliseerd worden tussen 750 à 1500 ppm wat bij een gesloten serre neerkomt op 2 g/u/m2. ’s Zomers, bij veel ventileren, volstaat het om een CO2-peil van 350 ppm aan te houden (normale CO2-gehalte in de lucht).

Wij bepalen samen met u de meest geschikte oplossing voor de CO2-verdeling. Ons team van ingenieurs staat met al hun expertise voor u klaar om de installatie van A tot Z in goede banen te leiden.

Dankzij onze twee onafhankelijke productieplants van CO2 in Antwerpen en Gent, staan wij steeds garant voor betrouwbare, stipte leveringen.

Snellere rijping met ethyleen

IJsfabriek Strombeek vervaardigt het gasmengsel 4 % ethyleen in stikstof. De concentratie van 4 % werd gekozen omdat het mengsel bij deze concentratie niet brandbaar is. Hierdoor vervalt voor de klant de strengere richtlijn voor elektrische installaties bij gebruik van brandbare mengsels.

IJsfabriek Strombeek kan alle nodige apparatuur (afsluitkranen, reduceertoestellen,…) aanbieden om het gas op de gepaste druk in de rijpingskamer te brengen.

Voor de aankoop van dit rijpingsgas heeft u als klant een fytolicentie nodig. U kan ons steeds contacteren via telefoon of mail om dit gas te bestellen.

Met meer dan 40 jaar ervaring is IJsfabriek Strombeek een referentie op het gebied van serreteelt. Daarom zijn wij uw geschikte partner om u met raad en daad bij te staan.

 

Voordelen van zuivere CO2-dosering

  • tijdwinst, dus langere opbrengsttijd en verhoging van de rotatie van de teelten
  • meeropbrengst per m2 (meer vruchten, meer bloemen, meer gemiddeld gewicht)
  • gezondere en sterkere planten (besparing op meststoffen)
  • minder kans op gewasschade bij gecontroleerd gebruik van CO2
  • verhoging van het gehalte droge stof in de plant

Leveringsvormen