Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Inertisatie opslagtanks

Voor verschillende levensmiddelen is de resthoeveelheid zuurstof in de opslagtank belangrijk voor de bewaartijd van het product. Een te hoog zuurstofgehalte leidt tot oxidatief of microbieel bederf.

Daarom moet een tank na reiniging of opening gespoeld worden met een inert gas: stikstof (N2) of koolzuurgas (CO2) om de concentratie zuurstof te verlagen tot een niveau dat niet meer schadelijk is voor het levensmiddel (concentratie zuurstof < 1%). Stikstof kan universeel toegepast worden, CO2 enkel voor koolzuurhoudende vloeistoffen zoals bier en frisdranken.

Ook voor tanks die brandbare producten bevatten moet het zuurstofgehalte beperkt worden omwille van brand- of explosiegevaar.

Toepassingsgebied

Bij transport- of opslagtanks van vloeibare levensmiddelen wordt na reiniging de tank gespoeld.

Brandbare producten in tanks worden soms bewaard onder een stikstofatmosfeer die ook tegelijkertijd dient als drijfgas om het brandbare product te pompen.

Een speciale toepassing is het ontgassen van koolwaterstoftanks met droogijs om de tank veilig te kunnen transporteren. Deze techniek wordt gebruikt door firma’s die o.a. oude tankstations ontmantelen.

Benodigdheden

  • kader of tank stikstof of CO2
  • bij gebruik van een tank is een verdamper vereist
  • lijnontspanner
  • voor inertisatie van stationaire tanks met brandbare producten wordt na de lijnontspanner een speciale fijnregelaar ingebouwd
  • meettoestel om restzuurstof of concentratie CO2 te meten

De hoeveelheid zuurstof in de lucht bedraagt 21%. Om deze concentratie onder 1% te brengen moet minstens viermaal het volume van de tank aan inert gas gebruikt worden.

IJsfabriek Strombeek is uw leverancier van stikstof of koolzuurgas en van de nodige apparatuur. Ons team van ingenieurs staat met al hun ervaring en expertise voor u klaar om uw project in goede banen te leiden.

Spoelen met stikstof

Voor spoelen met stikstof wordt bij voorkeur het stikstofgas bovenaan in de tank ingebracht en laat men het restgas ontsnappen onderaan de tank. Stikstof is immers lichter dan lucht en zal de zwaardere zuurstof naar de onderkant van de tank drijven.

Om tanks met brandbare producten onder inerte atmosfeer te houden heb je per vulling van de tank éénmaal het tankvolume aan stikstof nodig.

Spoelen met CO2

De dichtheid van CO2-gas is hoger dan deze van zuurstof en daarom wordt CO2 bij voorkeur onderaan de tank geïnjecteerd. De lichtere gassen ontsnappen aan de bovenzijde van de tank.

Hou er bij het spoelen met CO2 rekening mee dat CO2 wordt besteld per kg en niet per m3, 1 m3 weegt 2 kg. Daarom moet je het volume van de tank vermenigvuldigen met 4 (spoelvolume) en deze uitkomst nog met 2 (om volume om te rekenen naar massa).

Voor het ontgassen van een stookolietank zal men droogijs in de tank gieten. Het droogijs zal sublimeren naar gasvormig CO2 en de koolwaterstofdampen uit de tank drijven via de vulopening. Wanneer al het droogijs vergast is, is de tank klaar om verwijderd te worden. Nodige hoeveelheid droogijs: tankinhoud (in m3) x 4 x 2 = kg droogijs (zie boven).

OPMERKING: Het is steeds noodzakelijk om na de reiniging en voor vrijgave de noodzakelijke metingen uit te voeren alvorens de tank vrij te geven.

 

Voordelen

  • Een goedkoop gas zorgt ervoor dat de bewaartijd van het levensmiddel verlengd wordt.
  • Zowel stikstof (E 941) als CO2 (E 290) zijn toegelaten additieven in levensmiddelen.
  • Een CO2- of stikstofspoeling is eenvoudig te automatiseren.
  • Een stikstofatmosfeer in een opslagtank beïnvloedt de eigenschappen van het opgeslagen product niet.
  • Het stikstofkussen kan ook een pomp vervangen, waardoor de kans op lekkage vermindert.

Leveringsvormen