Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Propaan, butaan & LPG

Propaan is een onder druk tot vloeistof verdicht, kleurloos, reukloos en brandbaar gas. Propaan is zwaarder dan lucht.

Propaan heeft een lager kookpunt (-42 °C) dan butaan en wordt bovendien bewaard onder hogere druk. Het kookpunt van butaan is rond -0,5 °C, het is dus niet bruikbaar in koudere omstandigheden rond deze temperatuur.

Fysisch chemische constanten

Symbool C3H8
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) 44,01
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 2,01
Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 1,56
Kookpunt -42,1 °C
Kritische temperatuur 96,7 °C
Dampdruk (bar bij 20 °C) 8,367
Zelfontbrandingstemperatuur 2,2 - 9,5

1 liter vloeibare propaan geeft 270 liter gas vrij bij 15 °C en 1 bar.


Toepassingsgebieden

 

Leveringsvormen

Cilinders (onder druk, tot vloeistof verdicht)

Inhoud Diameter Hoogte Totaalgewicht kg C3H8
112 l ± 375 ± 1250 ± 42 kg 47
91 l ± 375 ± 1100 ± 36 kg 39
79 l ± 375 ± 1060 ± 30 kg 33
50 l ± 229 ± 1700 ± 67 kg 21
5 l ± 130 ± 600 ± 9 kg 2

Ook beschikbaar met stijgbuis voor vloeistofafname (gekenmerkt door een rode lijn op het cilindrisch gedeelte en de letter P op het ogief).

Meer informatie over onze cilinders

Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving de design onder hun hoede nemen.

Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal. Ijsfabriek Strombeek kan u voor elke toepassing het geschikte materiaal leveren zoals: ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...


Specificatie van de kwaliteit

Vorm Benaming CO2 vol % CnHm vol. ppm
Gasvorm of met stijgbuis (vloeibaar) Propaan ≥ 99,5 ≤ 0,5

De specificaties zijn gebaseerd op de verdampte vloeibare fase.


Veiligheidsinformatie

U kan hier het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr. 104 (tot vloeistof verdicht gas) raadplegen en downloaden.