Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Droogijs

Droogijs of koolzuursneeuw is de vaste vorm van koolstofdioxide (CO2). Droogijs wordt vooral gebruikt om te koelen omdat de koelcapaciteit ervan een stuk hoger is dan die van waterijs. Daarom is het ook erg geschikt voor plaatsen waar geen energiebron beschikbaar is om lage temperaturen te halen. 

Droogijs wordt geproduceerd in een speciale installatie door vloeibaar koolstofdioxide (op -20°C en 20 bar) te laten ontspannen naar de atmosferische druk. De koolstofdioxide gaat dan over in de vaste vorm, zijnde koolzuursneeuw. Dit product wordt samengeperst tot de gekende pellets (staafjes) of blokken. Droogijs heeft een witachtige kleur en geeft een prikkelende waarneming in de neus. Het sublimeert onder de vorming van gasvormig koolstofdioxide dat verstikkend kan werken.

Droogijs is een ideaal middel om (indirect) te koelen en stopt eveneens de ontwikkeling van bacteriën en schimmels. Het dankt zijn naam aan de eigenschap die het heeft dat er na verdamping geen residu overblijft. Het sublimeert onder standaarddruk immers van vaste vorm naar gasvorm. Zo wordt noch het gekoelde product, noch de verpakking aangetast.

Vormen droogijs

Pellets

Droogijs-pellets worden gebruikt voor bewaring en vervoer van diepvriesproducten, zowel voeding als niet-voeding (biomedische en farmaceutische producten). Het wordt eveneens aangewend voor het verkrijgen van "wolk"-effecten. CO2-pellets (9 mm of 16 mm diameter) worden geleverd in plastic zakken, piepschuim dozen of in geïsoleerde huurcontainers. 

Straalkorrels

De fijnere, kortere versie van droogijs-pellets wordt als straalmiddel gebruikt voor milieuvriendelijke reiniging van zwaar verontreinigde oppervlakken en machineonderdelen. Eveneens vindt het zijn toepassing in de voedingsindustrie waar reiniging van bakvormen, transportbanden en dergelijke kan plaatsvinden zonder dat een residu wordt achtergelaten. Straalkorrels worden geleverd in geïsoleerde huurcontainers.

Droogijs-schijven

Droogijs-schijven zijn verpakte schijven van 125x210 mm of 125x105 mm verkrijgbaar in 700 gram. Droogijs-schijven kennen hetzelfde toepassingsgebied als CO2-pellets, maar zijn voor bepaalde sectoren praktischer in gebruik wegens hun individuele verpakking. 

Let op: Koolzuursneeuw kan brandwonden veroorzaken bij het aanraken ervan. Gelieve steeds de nodige beschermingsmiddelen bij de hand te hebben en zich steeds aan de veiligheidsvoorschriften op de verpakking te houden.

Fysisch Chemische Constanten

Symbool CO2
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) 44,01
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,977
Relatieve dichtheid gas (lucht = 1) 1,53
Sublimatie temperatuur - 78,45°C (194,7 K)
Kritische temperatuur t = 31°C (304,2 K), p = 73,8 bar
Dichtheid blokken (kg/dm3) 1,69
Sublimatiewarmte (kJ/kg) 573,6

De koelcapaciteit bij verwarming van -78,45°C naar 0°C bedraagt 645 KJ/kg (154 kcal/kg).

 

Toepassingsgebieden

Ideaal om farmaceutische producten of diepgevroren levensmiddelen te koelen

Meer info

Zeer precieze en sterke passingen bij montage

Meer info

Perfect bij stroompanne of onderhoudswerken aan vriesinstallaties

Meer info

Koeling tijdens o.a. stroompanne bij milieutechnieken

Meer info

Koelen van o.a. stalen en testkits bij transport of opslag

Meer info

CO2 voor snelle afsluiting van de toevoer van zuurstof

Meer info

Andere toepassingsgebieden:

 • koelen van productietanks of vaten: bv. tijdens verffabricage
 • gebruik in industriële processen
 • gekoelde verzending van farmaceutische producten, antibiotica, entstoffen, enz…
 • rookeffecten in discotheken, filmopnamen, horecazaken
 • uitvriezen van water (drogen van oplosmiddelen)

Pas op: koolzuursneeuw is geen voedingsmiddel

Leveringsvormen 

Bij IJsfabriek Strombeek kan u droogijs kopen in alle onderstaande leveringsvormen:

Container Product Verpakking Gewicht SAP-code
Bak small Koolzuurijs 9 mm Los 250 kg D002
    Per zak 5 kg 200 kg D011
    Per zak 10 kg 200 kg D007
  Koolzuurijsschijf 700 gram  Individueel verpakt 350 kg D252
Bak medium Koolzuurijs 9 mm Los 350 kg D012
    Per zak 5 kg 250 kg D014
    Per zak 10 kg 250 kg D013
  Koolzuurijsschijf 700 gram Individueel verpakt 400 kg D253
  Straalijs 3 mm Los 300 kg D303
Bak large Koolzuurijs 9 mm Los 400 kg D001
    Per zak 5 kg 360 kg D008
    Per zak 10 kg 300 kg D006
  Koolzuurijsschijf 700 gram Individueel verpakt 510 kg D251

 

Product Verpakking Hoeveelheid SAP-code
Koolzuurijs 9 mm Zak 10 kg* D005
Koolzuurijs 16 mm Los   D105
Straalijs 3 mm Los   D305
Koolzuurijsschijf Los Min. 10 stuks D240
  Verpakt Min. 10 stuks D250

*Verkrijgbaar in polystyreen doos.
Belangrijk: een grote isomodoos kan maximaal 30 kg los droogijs bevatten of 2 aparte zakken. Een kleine polystyreen doos kan maximaal 10 kg los droogijs bevatten en geen zak. Indien je geen isomodoos wenst aan te kopen, gelieve dan zelf een isolerende doos of koelbox mee te brengen bij afhaling.

 • Polystyreen doos10 kg met artikelcode M-PM-00002
 • Polystyreen doos 30 kg met artikelcode M-PM-00001

Extra informatie:

 • Afmetingen blok droogijs: 125x210 mm of 125x105 mm, in variërende diktes en gewichten (tot een maximum van 50 mm dikte)
 • Plasticzakken van 10 kg - afmetingen van een ongevulde zak: 75 cm x 49 cm
 • Individuele verpakking: de blokken droogijs kunnen individueel verpakt worden in een plastiekfolie voorzien van voorbedrukte veiligheidsinfo
 • Bij aankoop van losse blokken droogijs (per 5 kg) is een polystyreen doos als verpakking voorgeschreven.

Specificatie van de kwaliteit

CO2-vloeibaar, diepgekoeld als grondstof: dit product is conform de specifieke zuiverheidsvereisten van E290, vastgelegd in de EG-richtlijn 2008/84/EG en de Europese Farmacopee.

Parameters Grenswaarden Eenheden
CO2 ≥ 99,99% (zuiverheid) vpm
CO ≤ 0,2 ppm
totaal zwavel (gem. als S) ≤ 0,05 vpm
O2 + N2 + Ar ≤ 70 vpm
O2 + Ar ≤ 10 vpm
H2 ≤ 5 vpm
H2O ≤ 5 vpm (-65 °C)
olie ≤ 0,2 ppm
CH4 ≤ 10 vpm
andere koolwaterstoffen (gem. als methaan) ≤ 1 vpm
NH3 ≤ 0,3 vpm
NOx ≤ 0,3 vpm

Veiligheidsinformatie

Droogijs is zeer koud en verstikkend. Het gas of de damp is zwaarder dan lucht en kan zich ophopen in putten, kelders, besloten ruimten... U kan hier het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr. 018C voor koolstofdioxide in vaste toestand raadplegen en downloaden.