Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Acetyleen

Acetyleen, ook wel ethyn genoemd, is een onder druk in aceton opgelost gas met een typerende geur. Het gas is explosief en zeer licht ontvlambaar. 

Acetyleen kent verschillende toepassingen waaronder in de industrie bij het lassen. Bij autogeen lassen en snijden wordt ethyn aangewend samen met zuurstof. De bereikte temperatuur van de vlam is nog steeds de hoogste bekomen door natuurlijke verbranding: tot 3.200 °C.  

Fysisch chemische constanten

Symbool C2H2 (ethyn)
Moleculair gewicht (g/mol): 26,04
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,172
Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 0,908
Kookpunt 1 bar - 84 °C (189 K)
Dampdruk (bar bij 20 °C) 44
Ontstekingstemperatuur 325 °C
Kritische temperatuur - 35,1 °C (308 K)
Explosiegrenzen 2,2 – 88 vol % in lucht
Warmte inhoud 48.700 kJ/kg (12.000 kcal/kg)


Toepassingsgebieden van acetyleen

Bij atomaire absorptie

Meer info

Als deel van het mengsel

Meer info


Leveringsvormen

Acetyleen gasflessen (cilinders)

Inhoud Hoogte Diameter Totaal Gewicht Druk i.f.v. temp. (bar) Gewicht C2H2 (kg)
50 l 1,70 m 23 cm 90 kg +/- 15 10
40 l 1,30 m 23 cm 75 kg +/- 15 7,7
40 l 1,06 m 26 cm 70 kg +/- 15 7
20 l 0,70 m 24 cm 35 kg +/- 15 3,5
5 l 0,55 m 14 cm 13 kg +/- 15 1

Meer informatie over onze gasflessen

Acetyleen flessenbundels (kaders)

Inhoud Afmeting Gewicht bundel Druk i.f.v. temp. Gewicht gas C₂H2 in kg
9x40 l 1500x800x1640 Bruto: +/- 700 kg +/- 15 bar Netto 55 kg
12x50 l 1050x800x1950 Bruto: +/- 1450 kg +/- 15 bar Netto 108 kg

Meer informatie over onze flessenbundels


Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

 • het ogief is geschilderd in kastanjebruin RAL 3009
 • het cilindrisch gedeelte is geschilderd in donkergrijs RAL 7031 

Kraanaansluiting NBN 226: beugelaansluiting diam. 21 mm / 10 mm type D (NBN226)

Materiaal kraan: messing

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H- en P-zinnen volgens CLP

 


Gebruik en opslag

 • weg houden van ontstekingsbronnen en statische ontladingen
 • contact vermijden met zuiver koper, kwik, zilver en messing met meer dan 70% Cu
 • enkel apparatuur gebruiken met de juiste specificaties
 • terugstroming naar het recipiënt voorkomen
 • lucht verwijderen uit het systeem vooraleer het gas in te brengen
 • apparaten goed aarden
 • niet roken
 • aangepaste bescherming dragen voor handen, lichaam en hoofd
 • oogbescherming voor het snijden en/of lassen
 • gaslekken vermijden
 • zonering toepassen (ATEX)

Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen. Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal.

Bij IJsfabriek Strombeek kan u dus acetyleen (ethyn) kopen, maar ook het geschikte materiaal voor elke toepassing zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...


Specificatie van de kwaliteit

Kwaliteit Opgelost gas 2.5 ( 99,5 % C2H2)
Max. onzuiverheden H2S vol. ppm < 15
N2 vol. % < 0,4
PH3 vol. ppm < 5

Veiligheidsinformatie

U kan hier het veiligheidsinformatieblad (SDS) nr. 001 voor acetyleen (opgelost) raadplegen en downloaden.