Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Nieuwe productie-installatie voor lachgas

IJsfabriek Strombeek is Europees marktleider in de productie van lachgas (N2O).

Lachgas 1

Dit gas wordt aangewend bij diverse toepassingen: in de medische wereld voor anesthesie, in de voedingsindustrie als drijfgas voor slagroom of bij elektronicaproducenten voor de fabricage van diverse elektronische chips. 

Om te blijven voldoen aan de verhoogde vraag en de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan dit product, heeft IJsfabriek Strombeek de volledige productie-installaties vernieuwd.

Bij dit project werd in Meise een volledig nieuwe productiehal gebouwd met 4 afzonderlijke productielijnen die voldoen aan de hoogste standaard op gebied van productiviteit, automatisatie, kwaliteit en veiligheid. Ook het labo werd volledig vernieuwd en geautomatiseerd.

De totale productiecapaciteit zal na volledige ingebruikname 30 ton per dag bedragen. Voor lachgas met UHP-kwaliteit (Ultra High Purity) wordt de capaciteit verdubbeld naar 5 ton per dag.

Tijdens de investeringen werden alle mogelijke technieken aangewend om de productie van vloeibaar lachgas zo milieuvriendelijk als mogelijk te laten verlopen. Zo wordt er onder meer warmte gerecupereerd uit de installaties die vervolgens intern gebruikt wordt.

De eerste twee lijnen werden opgestart in november 2018, de volgende twee na validatie door het FAGG en het FAVV in maart 2019.