Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Nieuwe productie-installatie voor lachgas

IJsfabriek Strombeek is Europees marktleider in de productie van lachgas (N2O).

Dit gas wordt aangewend in diverse toepassingen: in de medische wereld voor anesthesie, in de voedingsindustrie als drijfgas voor slagroom of bij elektronicaproducenten voor de fabricage van diverse elektronische chips.

Om te blijven voldoen aan de verhoogde vraag en de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan dit product, heeft IJsfabriek Strombeek besloten om de volledige productie-installaties te vernieuwen.

Bij dit project zal in Meise een volledig nieuwe productiehal worden gebouwd en worden de installaties vernieuwd tot de hoogste standaard op gebied van productiviteit, automatisatie, kwaliteit en veiligheid. 

Tijdens de investeringen worden ook alle mogelijke technieken aangewend om de productie van vloeibaar lachgas zo milieuvriendelijk als mogelijk te laten verlopen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het aspect water en lucht.

De investering zal worden afgerond in de tweede helft van 2017.