Menu Leverancier industriële, medische en voedingsgassen | droogijs

Lachgas

Lachgas (N2O) is een kleur- en reukloos, onder druk tot vloeistof verdicht gas. Het gas is narcotiserend, brandbevorderend en zuurstofverdringend.

Lachgas wordt voornamelijk aangewend als drijfgas in de voedingsindustrie (o.a. voor slagroom). In hoogzuivere kwaliteit wordt lachgas toegepast in de elektronica- en halfgeleiderindustrie.

Fysisch chemische constanten

Symbool N2O
Gemiddeld moleculair gewicht (g/mol) 44,01
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,98
Relatieve dichtheid gas (lucht = 1) 1,531
Kookpunt - 88,5 °C (184,7 K)
Kritische temperatuur t = 36,4 °C (309,6 K)
Dampdruk (bar bij 20 °C) 51
Soortelijke massa gasfase (kg/m3) - bij 0 °C - 1 bar 1,978
Zelfontbrandingstemperatuur niet brandbaar, maar wel oxiderend

1 liter vloeibare N2O geeft 540 liter gas vrij bij 15 °C. en 1 bar.

Toepassingsgebieden van lachgas (N2O)

Specifieke gassen voor atomaire absorptie

Meer info

Gebruikt voor narcose of pijnstilling

Meer info

Ideaal voor het opschuimen van slagroom

Meer info

Andere toepassingen:

 • als drijfgas in de voedingsnijverheid, bij koffieconcentraten, in de farmaceutische nijverheid, bij schoonheidsproducten en producten voor huishoudelijk onderhoud
 • als detector van lekken in vacuümkamers door middel van infrarode spectrofotometrie

Leveringsvormen van lachgas (N2O)

IJsfabriek Strombeek levert lachgas in gasvorm in cilinders en flessenbundels. Voor grotere hoeveelheden gebruiken we de vloeibare, diepgekoelde vorm van lachgas. Hiervoor heeft u de keuze uit verschillende opslagmogelijkheden. 

Lachgas in flessen (cilinders)

Inhoud Diameter Hoogte Totaalgewicht kg N2O m3 N2O
50 l 22,9 cm ca. 1,70 m ca. 100 kg 37,5 20,00
45 l 22,9 cm ca. 1,55 m ca. 90 kg 33 17,82
27 l 20,4 cm ca. 1,25 m ca. 60 kg 20 10,85
13 l 14,0 cm ca. 1,20 m ca. 30 kg 10 5,40
13 l 20,4 cm ca. 0,70 m ca. 30 kg 10 5,40
10 l 14,0 cm ca. 1,10 m ca. 23 kg 7,5 4,00

Meer informatie over onze cilinders

Lachgas in flessenbundels (kaders)

Inhoud Lengte Breedte Hoogte Totaalgewicht N2O
12 flessen (50 l) 1050 800 1990 +/- 1450 kg 450 kg
12 flessen (45 l) 1050 800 1840 +/- 1350 kg 396 kg

Meer informatie over onze flessenbundels

Vloeibare, diepgekoelde vorm

 • in vacuüm geïsoleerde tanks / houders : documentatie op aanvraag (15 bar / -25 °C)
 • in kleine laadketels (645 l)
 • in tankwagens / tankcontainers

Voedingsgas

 • conform EU231/2012
 • conform HACCP-systeem
 • E-nummer: E942
 • foodgrade: zuiverheid 2.0


Cilinderidentificatie

Kleur (volgens NBN-EN 1089):

 • het ogief is geschilderd in donkerblauw RAL 5010
 • het cilindrisch gedeelte is geschilderd in donkergrijs RAL 7037

Kraanaansluiting standaard: W21,8 x 1/14”- rechts /uitwendig (NBN226/DIN477)

Materiaal kraan: messing

Identificatie: ISO-sticker met ADR-gegevens en H - en P-zinnen volgens CLP

Uitrusting

Leidingsystemen zijn druk- en productgebonden en dus moeten bevoegden met inachtname van de vigerende normen en wetgeving het ontwerp onder hun hoede nemen. Elk gas met zijn specifieke zuiverheid vraagt daarvoor geschikt materiaal. IJsfabriek Strombeek kan u voor elke toepassing het geschikte materiaal leveren zoals ontspanners, debietmeters, filters, afsluiters, manometers, enz...


Specificatie van de kwaliteit

Cilinders (gas)

Benaming N2O vol. % H2O vol. ppm CO2 vol. ppm CO vol. ppm O2 + N2 % vol. NOx vol. ppm NO2 vol. ppm O2 vol. ppm CH4 vol. ppm NO vol. ppm N2 vol. ppm
2.0 * ≥ 99,0 ≤ 10 ≤ 50 ≤ 5 ≤ 0,8 ≤ 1 - - - - -
5.0 ** ≥ 99,999 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 - - ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 5
Med. N2O ≥ 98,0 ≤ 50 ≤ 300 ≤ 5 - ≤ 1 - - - - -

Med. staat voor medisch gas

* 2.0 (food grade)

** hoogzuivere lachgas

De specificaties zijn gebaseerd op de verdampte vloeibare fase.

Bulk (vloeistof, diep gekoeld)

Benaming N2O vol. % H2O vol. ppm CO2 vol. ppm CO vol. ppm O2 + N2 % vol. NOx vol. ppm NO2 vol. ppm O2 vol. ppm CH4 vol. ppm NO vol. ppm N2 vol. ppm
2.0 Med. N2O ≥ 99,0 Zie specificatieblad (op aanvraag)

Transport en opslag gebeurt hierbij in vacuümgeïsoleerde houders.


Veiligheidsinformatie

U kan hier de veiligheidsinformatiebladen (SDS) nr. 093A (tot vloeistof verdicht gas) en B (vloeibaar, diepgekoeld) raadplegen en downloaden.

Belangrijk: Wij verkopen lachgas enkel in de medische sector aan ziekenhuizen, en aan de gespecialiseerde labo-industrie. Niet voor particulier, recreatief of horeca-gebruik.